Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Αποτελέσματα ΚΠγ περιόδου 2022 Β’

Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Εξεταστικής περιόδου 2022 Β’ για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

– ΔΤ Αποτελεσμάτων 2022 Β’

Παραλαβή Πιστοποιητικών ΚΠΓ Εξεταστικής Περιόδου 2022Α

Σας ενημερώνουμε ότι τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων του ΚΠγ Μαίου 2022 παραλαμβάνονται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου, 2ος όροφος, γραφείο Β3) καθημερινά από 8:30 – 14:30.

Η Παραλαβή θα γίνεται:

  1. από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους (με επίδειξη ταυτότητας) ή
  2. από τους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι, με επίδειξη ταυτότητας του κηδεμόνα και του ανήλικου τέκνου) ή
  3. από άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει.

Εξεταστικά κέντρα ΚΠΓ και κατανομή εξεταζομένων ενότητας προφορικών – Νοέμβριος 2022

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους
ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Εξεταστικά Κέντρα:
3ο ΓΕΛ Πατρών (τηλ. 2610.322.190)
Διεύθυνση: Αγίου Ιωάννου Πράτσικα 2, 26333, Πάτρα

* ΔΤ Μέτρα Covid, 2022Β

 

Απόφαση  Ορισμού Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων
για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2022Β

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Περισσότερα

Εξεταστικά κέντρα ΚΠγ Περιόδου 2022 Β’

Με την υπ’ αριθ. 136828/Α5/03-11-2022 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης ψηφιακών συστημάτων, υποδομών και εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίστηκαν τα Εξεταστικά Κέντρα και οι έδρες των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη των Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2022Β, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

– Εξεταστικά κέντρα ΚΠγ 2022 Β’

Σας ενημερώνουμε πως θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση με την κατανομή των υποψηφίων για την εξέταση των προφορικών.

Υποβολή αιτήσεων για επιτήρηση ΚΠγ Περιόδου 2022 Β’

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι-ες για επιτήρηση στο διαγωνισμό Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθεί στις 26 & 27 Νοεμβρίου 2022 στο 3ο ΓΕΛ Πάτρας, να υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου:

Αίτηση για επιτήρηση ΚΠγ Περιόδου 2022 Β’

από την Παρασκευή 04-11-2022 μέχρι και την Παρασκευή 11-11-2022 και ώρα 13:00 μμ.

Συνημμένα (4):
– Εγκύκλιος 124884/A5/11-10-2022
– ΦΕΚ 3650/τΒ’/16-10-2017
– ΦΕΚ 4269/τΒ’/01-10-2020
– ΦΕΚ 1612/ τΒ’/20-04-2021 (Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων)

Πληροφορίες:
Γραμματεία Α’ Διοικητικού
2610-465868, 886, 892, 898

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για επιτροπή ΚΠγ Νοεμβρίου 2022

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τις επιτροπές των εξεταστικών κέντρων στο διαγωνισμό του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθεί στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2022, να υποβάλλουν τη συνημμένη φόρμα, από σήμερα Δευτέρα 31/10/2022 έως την Παρασκευή 04-11-2022 και ώρα 12:00.

Περισσότερα

Εξετάσεις Για Τη Λήψη Του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Περιόδου 2022Β

44936 ΚΥΑ 2021
KPG_Manual_Candidate 2022
Δ Τ ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ Προκήρυξης εξετ_2022Β
Πίνακας Ειδική περίπτωση – Διευκολύνσεις
Πίνακας περιοχών εξέτασης
Προδιαγραφές_Β_Περιόδου
Προκήρυξη 2022Β (1).signed
Ωρολόγιο_Πρόγραμμα_Εξετάσεων_ΚΠΓ_περιόδου_Β_2022

Παραλαβή Πιστοποιητικών ΚΠγ Δεκεμβρίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων του ΚΠγ Δεκεμβρίου 2021 παραλαμβάνονται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου, 2ος όροφος, γραφείο Β3) καθημερινά από 8:30 – 14:30.

Η Παραλαβή θα γίνεται:

  1. από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους (με επίδειξη ταυτότητας) ή
  2. από τους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι, με επίδειξη ταυτότητας του κηδεμόνα και του ανήλικου τέκνου) ή
  3. από άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει.

Εξεταστικά κέντρα ΚΠΓ και κατανομή εξεταζομένων ενότητας προφορικών – Μάιος 2022

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 6 της υπ’ αριθ. 23871 29-4-22 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Υποδομών και Μεταφορών – Επικρατείας, τροποποιήθηκε η περ. α της παρ. 1 του άρθρου 19 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/9.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4187), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο διαμορφώθηκε ως εξής:

Περισσότερα