Διάφορα Θέματα Υπουργείου Παιδείας

Σύνταξη πινάκων υποψηφίων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

8 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Γνωστοποίηση ΚΥΑ

Ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος  Β’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 3630 και ημερομηνία δημοσίευσης 31-8-2020 ( Β’ 3630) της με αρ. πρωτ.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 53452/31-8-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Μέτρα προστασίας για το σχολικό και εκπαιδευτικό έτος 2020-2021. Τρόπος ασφαλούς λειτουργίας φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών».

Με την ανωτέρω απόφαση δίνονται οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διασποράς του κορωνοϊού. Παρακαλούνται τα ΕΠΑ.Λ. που υλοποιούν το “Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας” να φροντίσουν για την εφαρμογή των μέτρων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.​​

200904ΦΕΚ3630_2020

Συμπληρωματικές οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

4. Υγιεινή Χεριών αφίσα.jpg

Συμπληρ οδηγίες ΕΟΔΥ_ΣΜΕΑΕ final-1.pdf

5. school_poster_steps.pdf

2. COVID 19 πληροφορίες για τα σχολεία.ppt

3. ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ.ppt

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.doc

14. 1_Checklist για γονείς .doc

12. Checklist για μαθητές.doc

13. Checklist για εκπαιδευτικούς.doc

11. Πώς θα πρέπει να μιλάω στα παιδιά για τον COVID-19.doc

10. Συμβουλές ενδυνάμωσης και αποφόρτισης των παιδιών.doc

Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες.

06_05_20 51380_ΑΠΟΣΤΟΛΗ_ΟΔΗΓΙΩΝ_ΜΕΤΡΑ_ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ_ΚΟΡΟΝOΙΟΣ_signed.pdf

06_05_20 Checklist για γονείς τελικό (2).doc

06_05_20 Checklist για δασκάλους τελικό.doc

Σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Οδηγίες και συχνές ερωτήσεις από το ΥΠΑΙΘ (Συνεχής ενημέρωση)

Οδηγίες για σύγχρονη (Cisco Webex)