Αποσπάσεις

Πρόσκληση εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης κλ. ΠΕ60-Νηπιαγωγών και εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σης ειδ. ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων για υποβολή αίτησης απόσπασης για τη στελέχωση του Αυτ. Τμ. Παιδικού Σταθμού του ΥΠΑΙΘ για το σχ. έτος 2022-2023

– Πρόσκληση για στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικού Σταθμού του ΥΠΑΙΘ_9Τ5Ω46ΜΤΛΗ-3Υ6

Πίνακες Μοριοδότησης Αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ και όσων έχουν αιτηθεί Απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ (Γενικής και Ειδικής Αγωγής)

Η μοριοδότηση έχει γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο αποσπάσεων 2022 – 2023.
Αιτήματα διορθώσεων μπορούν να αποσταλούν μέχρι και την Πέμπτη 11/8/2022 και ώρα 15:00
στο mail@dide.ach.sch.gr με θέμα : «Αίτημα διόρθωσης μοριοδότησης»
Τελευταία ενημέρωση πινάκων 17-08-22

ΓΕΝΙΚΗ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ & ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ
ΕΙΔΙΚΗ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Αποσπάσεων Μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης και Δήλωση Τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων αποσπάσεων μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης και Δήλωση τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ μετά τη διενέργεια των αποσπάσεων από περιοχή σε περιοχή για το διδακτικό έτος 2022-2023

– Διαβιβαστικό: Πρόσκληση Υποβολής Αιτ. Απόσπασης Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ εντός περιοχής, 2022
– Συγκεντρωτικός πίνακας ΕΕΠ-ΕΒΠ, Λειτουργικά Κενά 25.7.2022
– Αίτηση απόσπασης ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022

Μοριοδότηση αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας για το σχολικό έτους 2022-2023

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπάσθηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας με την υπ’αριθμ. πρωτ. 83242/Ε2/06-7-2022 και μοριοδοτήθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ. με μόρια εντοπιότητας ή και συνυπηρέτησης, να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά σχετικά με την εντοπιότητα και την συνυπηρέτησή τους εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών, έτσι ώστε να απεικονιστεί στη μοριοδότηση τους ο δήμος συνυπηρέτησης ή και εντοπιότητας, όπου δικαιούνται τα συγκεκριμένα μόρια.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας με τοποθέτηση στο ΠΥΣΠΕ Αχαΐας, για υποβολή αίτησης προσωρινής τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2022-2023

– Πρόσκληση δήλωσης τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα (Ανακοινοποίηση 12-7-22)

– Δελτίο τύπου προκήρυξη 2022-23
– Προκήρυξη 624Η46ΜΤΛΗ-7ΓΟ (Ανακοινοποίηση 12-7-22)
– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_κενά