Αποσπάσεις

Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών σε θέσεις επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού στο Ι.Ε.Π.

ΨΞΓΥΟΞΛΔ-1ΑΖ_επιστημονικό
ΨΧΟ6ΟΞΛΔ-4ΓΘ_διοικητικό
ΕΞΕ – 39753 – 2023 – Διαβίβαση Ανακοινώσεων-Προσκλήσεων

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-24

ΕΞΕ – 34737 – 2023 – Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμ – Έκδοση 1

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΔΕ κλάδων ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για απόσπαση στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού

ΕΞΕ – 35274 – 2023 – Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 78- ΠΕ 80- ΠΕ 81- ΠΕ 82- ΠΕ 83- ΠΕ 84- ΤΕ 02.02 για υποβολή αιτήσεω

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024, Νότιου Ημισφαιρίου

– Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σχ. έτος 2023-2024_ΡΡΦ246ΜΤΛΗ-Λ3Θ
– Φύλλο μητρώου πρόσκλησης 2023-2024

Πρόσκληση εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης κλ. ΠΕ60-Νηπιαγωγών και εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σης ειδ. ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων για υποβολή αίτησης απόσπασης για τη στελέχωση του Αυτ. Τμ. Παιδικού Σταθμού του ΥΠΑΙΘ για το σχ. έτος 2022-2023

– Πρόσκληση για στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικού Σταθμού του ΥΠΑΙΘ_9Τ5Ω46ΜΤΛΗ-3Υ6