Αποσπάσεις

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το διδακτικό έτος 2024-2025

– Εγκύκλιο αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΨΗ7846ΝΚΠΔ-ΣΧ6

Σχετικά με τα λειτουργικά κενά Μουσικών σχολείων και λειτουργικά κενά Καλλιτεχνικών σχολείων για αποσπάσεις 2024-2025

«1. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενημερωθούν σχετικά με τα υφιστάμενα λειτουργικά κενά των Μουσικών Σχολείων, τα οποία έχουν καταχωριστεί αρμοδίως από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opsyd.sch.gr/  του ΟΠΣΥΔ.  Επισημαίνεται να μην περιλαμβάνουν στις προτιμήσεις τους Μουσικά Σχολεία στα οποία δεν έχουν προκηρυχθεί κενές λειτουργικές  θέσεις στον κλάδο/ειδικότητά τους.  Σε περίπτωση που οι αιτήσεις τους αφορούν  Μουσικά Σχολεία  όπου δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά στον κλάδο/ειδικότητά τους, οι αιτήσεις απόσπασης θα απενεργοποιούνται».

«1.Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενημερωθούν σχετικά με τα υφιστάμενα λειτουργικά κενά των Καλλιτεχνικών Σχολείων, τα οποία έχουν καταχωριστεί αρμοδίως από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opsyd.sch.gr/  του ΟΠΣΥΔ. Επισημαίνουμε να μην περιλαμβάνουν στις προτιμήσεις τους Καλλιτεχνικά Σχολεία στα οποία δεν έχουν προκηρυχθεί κενές λειτουργικές θέσεις στον κλάδο/ειδικότητά τους. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις τους αφορούν Καλλιτεχνικά Σχολεία όπου δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά στον κλάδο/ειδικότητά τους, οι αιτήσεις απόσπασης θα απενεργοποιούνται».

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Δ/νση Τεχν Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού

ΕΞΕ – 35768 – 2024 – «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 78- ΠΕ 80- ΠΕ 81- ΠΕ 82- ΠΕ 83- ΠΕ 84- ΤΕ 02.02 για υποβολή αιτήσε

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιασ Εκπ/σης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘΑ και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ για το σχολικό έτος 2024-2025

– Πρόσκληση ΠΕ86 για αποσπάσεις στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘΑ και στις ΠΔΕ

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση Θέσης Εκπαιδευτικού του Αγγλόφωνου Τμήματος του Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2023-2024

66ΑΧ46ΝΚΠΔ-ΑΞΠ 2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αποσπάσεις στο Εξωτερικό για το Σχολικό Έτος 2024-2025 – Ανακοινοποίηση Φύλλου Μητρώου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2025 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ ανακοινοποιημένο ως προς

  1. Το πεδίο 16 αντί 31-8-2023 στο ορθό 31-8-2024 και
  2. Το πεδίο 20 αντί περ. θ στο ορθό περ. η

(6ΕΨΖ46ΝΚΠΔ-4Γ3)_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧ ΕΤΟΣ 2024-2025 (1)
ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2024-2025_ανακοινοποιηση