Αποσπάσεις

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για Απόσπαση στο Εξωτερικό από το Σχολικό Έτος 2023-2024 και από το Ημερολογιακό Έτος 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου

(60ΝΙ46ΝΚΠΔ-6ΟΨ)_ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧ ΕΤΟΣ 2023-2024_

ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2023-2024_για αποστολη

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Eκδήλωσης Eνδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ι.Ε.Π.

– Ανακοίνωση Πρόσκλησης Eκδήλωσης Eνδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ι.Ε.Π.
– Πρόσκληση ΙΕΠ_2023_Ρ4ΞΔΟΞΛΔ-ΝΑΟ

Προσκλήση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘΑ για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος στο Ι.Ε.Π.

– Προσκλήση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘΑ για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος στο Ι.Ε.Π.
– Πρόσκληση Προϊσταμένων Τμήματος Οικονομικών ΔΕΚ 2023_Ρ4Υ9ΟΞΛΔ-ΓΚΠ
– Πρόσκληση Προϊσταμένων Υποδιεύθυνσης Οικονομικών ΔΕΚ 2023_Ψ09ΨΟΞΛΔ-ΖΝΟ
– Πρόσκληση Προϊσταμένων ΤΑΔΔΜ_ΨΝΟΒΟΞΛΔ-ΒΦΛ

Κύρωση πίνακα μονίμων εκπαιδευτικών που τοποθετούνται με απόσπαση, για το διδακτικό έτος 2023-2024, σε Πρότυπα Σχολεία ( Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) αρμοδιότητας Π.Ε.Π.Π.Σ Δυτικής Ελλάδας

Κύρωση από ΠΕΠΠΣ ΔυτικήςΕλλάδαςΤελικοίΠίνακες2023Αποσπάσεις

Ανακοινοποίηση πινάκων μοριοδότησης αιτούντων απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ

– Μοριοδότηση αποσπασμένων εντός ΠΥΣΔΕ και από άλλο ΠΥΣΔΕ / Γενική
– Μοριοδότηση αποσπασμένων εντός ΠΥΣΔΕ και από άλλο ΠΥΣΔΕ / Ειδική

Ανακοίνωση μορίων αιτούντων απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ

Ενστάσεις επί της μοριοδότησης υποβάλλονται από Δευτέρα 21/8/2022 μέχρι και Τετάρτη 23/8/2022 με mail (στο mail [at] dide.ach.sch.gr)  ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου, Πάτρα, ισόγειο – γραφείο πρωτοκόλλου)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ – ΕΙΔΙΚΗ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ – ΓΕΝΙΚΗ

Ενημέρωση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δυνατότητα Υποβολής Αιτήσεων Απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε Δομές της Ειδικής Αγωγής για το Διδακτικό Έτος 2023-2024

91225Ε2_17-08-2023_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ 2023_(6ΧΣΔ46ΝΚΠΔ-ΦΤ6)