Αποσπάσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπ/κών για διάθεση στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας για κάλυψη διοικητικών αναγκών για το διδακτικό έτος 2022-2023

αιτηση_υποδειγμα
8742_ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ_2022-2023 (διοικητικό έργο)_τελικο

Ανάληψη υπηρεσίας αποσπασμένων από ΠΥΣΔΕ για Β/θμια και διατιθέμενων στην Α/θμια

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας με την υπ΄αριθμ.πρωτ. 86774/Ε2/16-7-2021 απόφαση απόσπασης του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το διδακτικό έτος 2021-2022 και διατέθηκαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας για τις ανάγκες των δημοτικών σχολείων, να αναλάβουν εκ νέου υπηρεσία στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου, 2ος όροφος-γραφείο Β5, με την λήξη του διδακτικού έτους, ήτοι 21/06/2022 αμέσως μετά τη λήξη του ωραρίου τους.

Πληροφ. : Νικοπούλου Ευθυμία, 2610465866

Πρόσκληση Εκπ/κων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης κλάδου ΠΕ86 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γεν Δ/νση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού κ.α.

ΕΞΕ – 47047 – 2022 – Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ86 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης