Εκπαιδευτικοί

Τροποποίηση πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας που κατέθεσαν αίτηση βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης για το σχ. έτος 2021-2022, κατόπιν εξέτασης από το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας των υποβληθεισών ενστάσεων

– Τροποποιηση_Μορια Οριστικης_Βελτιωσης_2021-22_signed
RTG1_18-05-22

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων για χαρακτηρισμό περάριθμων εκπκών Γεν. Παιδείας – Πίνακας οργανικών κενών και υπεραριθμιών Σχ. μονάδων Γεν. Παιδείας

kena_yperarithmies_2022_anart_sxoleia_official
Διαβιβαστικό_Πρόσκληση για δήλωση χαρακτηρισμού υπεραριθμίας_2022_sent_signed

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων για οριστική τοποθέτηση κατ’ απόλυτη προτεραιότητα των εκπαιδευτικών του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών των οποίων οι οργανικές θέσεις μεταφέρθηκαν στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας και παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, σύμφωνα με την παρ. 4 του αρθ. 237 του Ν.4823/2021

kena_yperarithmies_2022_anart_sxoleia_official
Διαβιβαστικό_Πρόσκληση για τοποθετηση εκπαιδευτικών ΓΕ.Ε.Λ_sent_signed

Ορθή Aνακοινοποίηση – Μετατάξεις Εκπ/κων ΠΕ,ΔΕ & ΕΕΠ/ΕΒΠ σε άλλους κλάδους & σε ΚΕΔΑΣΥ & Εκπ/κων ΠΕ κλ.ΠΕ79,ΠΕ08 & ΠΕ91 σε μουσικά & καλλιτεχνικά σχολειά της Δ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 «Οργανικές θέσεις ΠΕ02 & ΠΕ03 ή ΠΕ04 σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.» & ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΚΕΝΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ03/ΠΕ04 των ΚΕΔΑΣΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΚΛΑΔΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ
ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2 Ανακ.στο ορθό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπ/κών Α΄θμιας,Β’θμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπ/κούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Α’/θμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών

ΕΞΕ – 55292 – 2022 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΚΛΑΔΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ
ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2

Μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) στη Δ/θμια Εκπ/ση και εκπ/ικών της Δ/βάθμιας Εκπ/σης στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.

6Θ4Λ46ΜΤΛΗ-ΝΑΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
4-ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠ_ΚΩΝ ΣΔΣΤΕ ΣΤΗ ΔΕ