Εκπαιδευτικοί

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Προθεσμία : Από 17 έως και 28 Νοεμβρίου 2021
Β ΚΥΚΛΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2021_
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2H Ψ50Α46ΜΤΛΗ-Ρ0Φ

Αποφάσεις τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών Δ΄ Φάσης Γενικής Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2021-2022

– 9ΔΟΔ46ΜΤΛΗ-69Ο_ΑΠ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝΙΚΗΣ 15-11-2021
– 9Ι4Δ46ΜΤΛΗ-7ΛΟ_2ηΑΠΟΦ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡ.ΓΕΝΙΚΗΣ

Πρόσληψη αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021_22 και έναρξη του προγράμματος

ΣΥΝ 1_145308_ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΔΕΜ_2021_22
ΣΥΝ 2_145308_ΥΠΟΔ_ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ_ΚΛΑΔΩΝ_ΩΡΩΝ_ΕΔΕΜ_ 2021_22
ΕΞΕ – 145308 – 2021 – Πρόσληψη αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων εκπαιδευτικών