Εκπαιδευτικοί

Προκήρυξη – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) Αχαΐας

ΨΠ9546ΜΤΛΗ-1Φ6 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΡΟ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 2022_signed
Ν 4823 2021
fek-b-6141-3-12-2022
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΜ

Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης ΕΕΠ-ΕΒΠ

Υποβολή ενστάσεων μπορεί να γίνει από Δευτέρα 5/12/2022 έως και Παρασκευή 9/12/2022 με ηλεκτρονικό μήνυμα στο mail@dide.ach.sch.gr με θέμα «Υποβολή ένστασης επί των πινάκων μεταθέσεων ΕΕΠ – ΕΒΠ» ή ιδιοχείρως στο γραφείο πρωτοκόλλου της ΔΔΕ Αχαΐας (Γιαννιτσών 5, Πάτρα, Ισόγειο).

Οι πίνακες μοριοδότησης όσων έχουν αιτηθεί βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση θα ανακοινωθούν μέχρι και τον Απρίλιο 2023.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 465 881.

– Αιτήσεις μετάθεσης ΕΕΠ-ΕΒΠ