Εκπαιδευτικοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπ/κούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79, ΠΕ08 και ΠΕ91 σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχ. έτος 2023-2024

– Πρόσκληση μετατάξεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας / ΕΕΠ-ΕΒΠ / Μουσικών σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ και Μουσικά / Καλλιτεχνικά Σχολεία

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΔΕ κλάδων ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για απόσπαση στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού

ΕΞΕ – 35274 – 2023 – Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 78- ΠΕ 80- ΠΕ 81- ΠΕ 82- ΠΕ 83- ΠΕ 84- ΤΕ 02.02 για υποβολή αιτήσεω

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2023

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΕ ΕΠΑΛ-2023
προγραμμα πανελλαδικων 2023
ΕΞΕ – 35415 – 2023 – Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών ΔΕ για ΚΕΕ ΓΕΛ 2023

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΕ για ΚΕΕ ΓΕΛ
2023 2023 _ 03 _ 27_ΕΞΕ -34876_ 2023 – Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της ΚΕΕ