Εκπαιδευτικοί

«Ανάρτηση Προσωρινών Ενιαίων Αξιολογικών Πινάκων δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων Γυμνασίου Κλειτορίας και Γυμνασίου Δάφνης Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, κατόπιν επαναπροκηρύξεων»

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των παραπάνω πινάκων

έως και την Τρίτη 23-07-2024 και ώρα 12:00’.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dide.ach.sch.gr

12046_ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΓΣΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ-ΔΑΦΝΗΣ_signed
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ ΓΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ ΓΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ_signed
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ ΓΣΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ ΓΣΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ_signed

Ανάρτηση Αναπροσαρμοσμένων Πινάκων Δεκτών/Μη δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών/ριών Γυμνασίου Κλειτορίας και Γυμνασίου Δάφνης

12044_ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ_ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΓΣΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ_ΔΑΦΝΗΣ_signed
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΕΚΤΩΝ__ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ_signed
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΕΚΤΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΔΝΤΩΝ_ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ_signed

Διαβίβαση ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Πληροφορικής, Διαλειτουργικότητας και Δικτύων στο Ι.Ε.Π.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΙΕΠ
Διαβίβαση ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Προϊσταμένου ης του Τμήματος Πληροφορικής

Ορθή Επανάληψη-Ανάρτηση πινάκων Δεκτών/Μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων Σχολικών Γυμνασίου Κλειτορίας και Γυμνασίου Δάφνης, κατόπιν επαναπροκηρύξεων

11917_ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΚΤΩΝ_ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΤΕΛΙΚΟ_signed
ΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ_ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ_signed
ΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ_ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ_ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝ_signed (1)

Μοριοδότηση λόγων υγείας για αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ

Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί

  • Ανήκουν στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας ΚΑΙ
  • Έχουν κάνει αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ  ΚΑΙ
  • Είχαν κάνει αίτηση βελτίωσης  ή οριστικής τοποθέτησης τον Οκτώβριο του 2023  ΚΑΙ
  • Διαθέτουν δικαιολογητικά μοριοδότησης, σύμφωνα με την εγκύκλιο αποσπάσεων,  για λόγους υγείας ιδίων / τέκνων / γονέων / αδελφών / συζύγων, τα οποία δεν έχουν ήδη στείλει στη Δ.Δ.Ε.,  να τα στείλουν στο dieythdde@sch.gr ( λογαριασμός Δ.Δ.Ε. για μηνύματα εμπιστευτικού χαρακτήρα) , με θέμα «Αίτηση απόσπασης: Δικαιολογητικά μοριοδότησης για λόγους υγείας ιδίου / τέκνων ….. (συμπληρώστε ανάλογα) ….»

 Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν μέχρι και την Τρίτη 16/7/2024.

Περισσότερα