Κινητικότητα-Μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπ/κούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79, ΠΕ08 και ΠΕ91 σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχ. έτος 2023-2024

– Πρόσκληση μετατάξεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας / ΕΕΠ-ΕΒΠ / Μουσικών σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ και Μουσικά / Καλλιτεχνικά Σχολεία

Παροχή ενημέρωσης για εκπαιδευτικούς που μετατάσσονται σε θέσεις ΕΔΙΠ – ΕΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης μετατάσσονται σε θέσεις ΕΔΙΠ – ΕΕΠ και περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 694/13-3-23 τ.Γ’, εξακολουθούν να είναι εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, ήτοι μέχρι 31/8/2023, βάσει των διατάξεων του άρθρου 289 του ν.4957/2022 (Α’ 141), σύμφωνα με τις οποίες τα έννομα αποτελέσματα των μετατάξεων επέρχονται με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

ΕΞΕ_-_29898_-_2023_-_Παροχή_ενημέρωσης_για_εκπαιδευτικούς_που_μετατάσσονταισε_θέσεις_ΕΔΙΠ-ΕΕΠ

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

– Συμπληρωματικές οδηγίες μετάταξης/απόσπασης για λόγους υγείας (Ν.4440/2016)_96ΟΑ46ΜΤΛΗ-Ω5Β (Νέο)

ΕΠΕΙΓΟΝ! – Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για τον Β΄ Κύκλο Κινητικότητας 2022

Λόγω τεχνικού προβλήματος ανέκυψε στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49.Κ/1102/οικ. 18804/2.12.2022 -ΑΔΑ: ΨΝΨ246ΜΤΛ6-ΔΨ4 εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι  η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάταξης ή απόσπασης από τους ενδιαφερομένους υπαλλήλους για τον Β΄ κύκλο κινητικότητας  2022, παρατείνεται έως και τις 15.12.2022.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τον επανέλεγχο των αιτήσεών τους κατόπιν διόρθωσης της έδρας ορισμένων θέσεων που έχουν προκηρυχθεί. Οι διορθώσεις έδρας έγιναν μετά από αίτημα των οικείων φορέων

Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα

Έναρξη 3ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016), για τον 3ο Έκτακτο Κύκλο Κινητικότητας 2022.

– Οδηγίες για Κινητικότητα 2022Α
– Εγκύκλιος_91S146MTL6_HPL