Κινητικότητα-Μετατάξεις

Έναρξη 3ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016), για τον 3ο Έκτακτο Κύκλο Κινητικότητας 2022.

– Οδηγίες για Κινητικότητα 2022Α
– Εγκύκλιος_91S146MTL6_HPL

Ορθή Aνακοινοποίηση – Μετατάξεις Εκπ/κων ΠΕ,ΔΕ & ΕΕΠ/ΕΒΠ σε άλλους κλάδους & σε ΚΕΔΑΣΥ & Εκπ/κων ΠΕ κλ.ΠΕ79,ΠΕ08 & ΠΕ91 σε μουσικά & καλλιτεχνικά σχολειά της Δ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 «Οργανικές θέσεις ΠΕ02 & ΠΕ03 ή ΠΕ04 σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.» & ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΚΕΝΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ03/ΠΕ04 των ΚΕΔΑΣΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΚΛΑΔΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ
ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2 Ανακ.στο ορθό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπ/κών Α΄θμιας,Β’θμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπ/κούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Α’/θμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών

ΕΞΕ – 55292 – 2022 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΚΛΑΔΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ
ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2

Μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) στη Δ/θμια Εκπ/ση και εκπ/ικών της Δ/βάθμιας Εκπ/σης στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.

6Θ4Λ46ΜΤΛΗ-ΝΑΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
4-ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠ_ΚΩΝ ΣΔΣΤΕ ΣΤΗ ΔΕ