Πανελλαδικές Εξετάσεις

Γνωστοποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ.251/165669/Α5/17-12-2021 (ΦΕΚ 6068 Β΄/22-12-2021) Υπουργικής Απόφασης-συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών

ΕΞΕ – 168746 – 2021 – Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ αριθμ. Φ.251 165669 Α5 17-12-2021 (ΦΕΚ 6068 Β 22-12-2021) Υπουργι

Διευκρίνιση – Επαναδιατύπωση πληροφορίας αναγραφόμενης στα έντυπα Οδηγιών των Υποδειγμάτων 1 & 2 των ΕΠΑΛ

Σχετικά με την οδηγία που αφορά στους υποψήφιους των ΕΠΑΛ που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των ένοπλων Δυνάμεων, τη Σχολή Αστυφυλάκων, τη Σχολή Πυροσβεστών, τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Σχολές Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και η οποία περιλαμβάνεται στα αντίστοιχα έντυπα οδηγιών των Υποδειγμάτων 1 & 2, η ορθή διατύπωση είναι:

«Όσον αφορά στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των ένοπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Σχολές Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, επισημαίνεται ότι τα σχετικά στοιχεία που δηλώνονται στην Αίτηση – Δήλωση είναι απλώς ενδεικτικά της επιθυμίας του υποψηφίου για την εισαγωγή του στα παραπάνω τμήματα και Σχολές. Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στις ανωτέρω Σχολές πρέπει να υποβάλει οπωσδήποτε και αίτηση απευθείας στο Στρατό , στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό για να συμμετάσχει στις προκαταρκτικές και υγειονομικές εξετάσεις που θα λάβουν χώρα κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2022, σύμφωνα με τις προκηρύξεις που εκδίδονται από τα αρμόδια Υπουργεία.

Περισσότερα

Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης μαθητών και αποφοίτων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2022

– ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΑΛ 2022 (9ΝΗ946ΜΤΛΗ-ΖΧΦ) (τελικό)
– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Α-Δ Ημερ ΕΠΑΛ 2022
– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Α-Δ Εσπ ΕΠΑΛ 2022
– ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 Μαθητων-Αποφοίτων Ημερ ΕΠΑΛ 2022
– ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 Μαθητων-Αποφοίτων Εσπερ ΕΠΑΛ 2022
– ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ
– Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΠΑΛ για υποβολή 2022

Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ, έτους 2022

– ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΛ 2022 με ΑΔΑ
– ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2022
– ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ Α-Δ ΓΕΛ 2022
– ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ
– Α-Δ ΓΕΛ για 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή 2022
– Α-Δ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή 2022
– Δελτίο Τύπου ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ 2022

Εγκύκλιος Ενεργοποίησης Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστοποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

– Εγκυκλιος_Ενεργ_Επτ_Επιτρ_για_Εισαγωγή_ακ_έτους_2022-23signed