Μεταθέσεις

Τροποποίηση πίνακα μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή εκπαιδευτικών Δ.Ε. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας σχολικού έτους 2021-22

20652_Τροποποίηση πίνακα αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή 2021-2022_τελικο RTG1_ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001]22-12-21

Ανακοίνωση πινάκων αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας σχολικού έτους 2021-22

19521_Ανακοίνωση πινάκων αιτήσεων μετάθεσης 2021-2022_τελικο_signed
RTG1_ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001]
RTG1_ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ [001.ΔΕΣΚΕ]
RTG1_ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ-ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ [001.ΔΕΚΤ]

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Σχ. Έτους 2021-22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕ 2021-2022 (ΑΔΑ-ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0)
1. Οδηγίες εκτύπωσης πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από την πύλη ΕΡΜΗΣ
2. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
17154_Ενημέρωση σχολειων με e-mail για μεταθεσεις σχ. ετους 2021-2022_signed

Πρόσκληση για μετάθεση υπαλλήλων Περιφερειακών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

Πρόσκληση για μετάθεση υπαλλήλων Περιφερειακών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. έτους 2021

210326YA_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΕΣΥ-ΣΜΕΑΕ 2021_6ΘΙ346ΜΤΛΗ-ΦΒΜ

210326Υ.Α. ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2021_94Δ946ΜΤΛΗ-Ξ4Κ

210326ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 2021_618Ω46ΜΤΛΗ-ΛΡΠ

210326ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 2021_ΨΝΡΖ46ΜΤΛΗ-5Ξ2

210326ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΜΟΥΣΙΚΑ_2021_ΩΥΦΧ46ΜΤΛΗ-ΡΧ1

Τροποποίηση πίνακα μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή εκπαιδευτικών Δ.Ε. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας σχολικού έτους 2020-21

Ενημερωθείτε για την τροποποίηση του πίνακα μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, εκπαιδευτικών Δ.Ε. αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, σχολικού έτους 2020-21.

1- Τροποποίηση πίνακα αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή 2020-2021_τελικό_signed
2- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001]_22-12-20

Ανακοίνωση πινάκων αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας σχολικού έτους 2020-21

Ανακοίνωση πινάκων αιτήσεων μετάθεσης 2020-2021

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001]

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ [001.ΔΕΣΚΕ]

ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΕ Κ.Ε.Σ.Υ. [001.ΣΥΜΒ]

ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ [001.ΔΕΚΤ]