Απογραφή μισθοδοτούμενων δημ. υπαλλήλων Ν. Αχαΐας

file icon doc Διαβιβαστικό file icon pdf οδηγίες χρήσης

file icon doc έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

Σε συνέχεια του παραπάνω διαβιβαστικού με αρ. πρωτ. 7221/26-09-2011 που αφορά στην απογραφή των μισθοδοτούμενων δημοσίων υπαλλήλων, διευκρινίζουμε ότι οι Διευθυντές των σχολείων μπορούν να στέλνουν την προσωπική τους Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με το σύνολο των δηλώσεων των εκπαιδευτικών του σχολείου τους.

Πληροφορίες: Μοσχόβου Ελισάβετ

2610243275