Ανάκληση τοποθέτησης και διάθεσης και επανατοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών ΕΑΕ μειωμένου ωραρίου σε σχολικές μονάδες Αχαΐας

ΑΠΟΦΑΣΗ