Απόφαση διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών ΕΑΕ λόγω μετατροπής ωραρίου από μειωμένο σε πλήρες

ΑΠΟΦΑΣΗ