ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ/ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ