ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ – Παράταση παραμονής εκπαιδευτικών σε σχολεία προσωρινής τοποθέτησης μέχρι τις νέες τοποθετήσεις

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ