Ανάληψη υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ στη ΔΔΕ Αχαΐας με διάθεση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2016-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ