Διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΔΙΕΚ Δυτ. Ελλάδας για το χειμερινό εξάμηνο 2016-17

ΑΠΟΦΑΣΗ