Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών ΔΕ από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το σχ. έτος 2016-17

Απόφαση