Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών ΠΕ13 στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης ΠΔΕ Δυτ. Μακεδονίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ