Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενης θέσης Υπευθύνου του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) Αχαΐας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αίτηση