Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/ριών 4ου ΕΠΑΛ, 5ου ΕΠΑΛ, ΕΕΕΕΚ και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥΜΝ.-Λ. Πατρών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ