Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών για απόσπαση σε ΠΔΕ, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στα Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2017-2018

Πρόσκληση