Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ για απόσπαση ή διάθεση για τη συμμετοχή στις Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας

Πρόσκληση