Νομοθεσία για χορήγηση αδειών

file icon pdf

 


 

file icon pdf Άδειες Εκπαιδευτικών (Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014)

 


 

file icon pdf Νόμος 3528/2007

Τα άρθρα που αφορούν τους εκπαιδευτικούς είναι στο κεφάλαιο Ε’ – άρθρα 48 έως 60.

file icon doc Διευκρινιστική 74275/Δ2/10-07-2007 για άδειες μονίμων εκπαιδευτικών

file icon doc Νομοθεσία για αναπληρωτές