ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – Εισαγωγή/επικαιροποίηση και επιβεβαίωση στοιχείων στο σύστημα Survey

Η Ενημέρωση Των Στοιχείων του Συστήματος Survey  να γίνεται ΑΜΕΣΑ με Οποιαδήποτε Μεταβολή Συμβαίνει στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ή στο Μαθητικό Δυναμικό της Σχολικής Μονάδας.

Υπενθυμίζουμε, για ακόμη μια φορά, την Αρ. 132524/Δ1/25-10-12 Εγκύκλιο της Γεν. Διεύθυνσης Διοίκησης Π.Ε. & Δ.Ε. του ΥΠΑΙΘΠΑ σύμφωνα με την οποία:

  1. Οι Διευθυντές/-τριες των Σχολείων θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την επικαιροποίηση της καταχώρησης των απαραίτητων στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής “Survey” κάθε 1η και 15η κάθε μήνα, ανεξαρτήτως αν έχει γίνει οποιαδήποτε ενημέρωση των στοιχείων σε προηγούμενη ημερομηνία (π.χ. ακόμα και στην περίπτωση που έγινε ενημέρωση των στοιχείων του “Survey” στις 14 κάποιου μήνα, ο Διευθυντής οφείλει και στις 15 του μήνα να επιβεβαιώσει την επικαιροποίηση των καταχωρηθέντων στοιχείων – η επιβεβαίωση αυτή δεν απαιτεί παρά ελάχιστα δευτερόλεπτα).
  2. Σε περίπτωση που είτε η 1η είτε η 15η κάποιου μήνα είναι Σαββατοκύριακο ή αργία, η υποχρέωση επιβεβαίωσης μετατίθεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα του Μήνα.

Αποστολή προκήρυξης εκδρομής

Σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία υποβολής αιτήματος για προκήρυξη εκδρομών μέσω της ιστοσελίδας μας δεν είναι διαθέσιμη λόγω εργασιών συντήρησης.

Για αποστολή προκήρυξης για εκδρομή, παρακαλώ αποστείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το αντίστοιχο pdf αρχείο της προκήρυξης στο e-mail της Διεύθυνσης.