Χωρίς κατηγορία

Εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από το
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης η εγκύκλιος με αρ.πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433/14.06.2019

και θέμα:

Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών,
Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών,
Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

και ΑΔΑ: 78ΜΡ465ΧΘΨ-3ΧΓ.

—-

ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης  και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 ΜΑΡΟΥΣΙ

Τομείς και Ειδικότητες ΕΠΑΛ Αχαΐας

ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΑ ΕΠΑΛ ΑΧΑΪΑΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 (Υ.Α.Φ20/63868/Δ4 ΦΕΚ 1515/Β/07-05-2019)

Ημερήσια ΕΠΑΛ
 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ
(Γ. Σεφέρη 1, Κουκούλι, Πάτρα  τηλ. 2610 643156  Δ/ντρια:Αντωνία Κουτρουμάνη)
ΤΟΜΕΑΣ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)
Μηχανολογίας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τεχνικός Οχημάτων
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού  Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ
(Τέρμα Αγ. Σοφίας, Πάτρα  τηλ.2610 461721  Δ/ντης: Κωνσταντίνος Τσαχρέλιας)
ΤΟΜΕΑΣ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)
Μηχανολογίας Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνικός Οχημάτων
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Εφαρμοσμένων Τεχνών Γραφικών Τεχνών
Σχεδιασμού – Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων
 
4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ
(Αυστραλίας 62, Πάτρα  τηλ.2610 438103  Δ/ντης: Λάμπρος Τσάμπρας)
ΤΟΜΕΑΣ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)
Διοίκησης και Οικονομίας  Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
 
6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ
(Τέρμα Αγ. Σοφίας, Πάτρα  τηλ.2610 454881  Δ/ντης: Γεράσιμος Καβαλιεράτος)
ΤΟΜΕΑΣ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)
Πληροφορικής Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Διοίκησης και Οικονομίας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Κομμωτικής Τέχνης
Αισθητικής Τέχνης
  Ομάδα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αχαϊας 2018-2019
 
7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ
(Καβάφη & Εγγονόπουλου, Κουκούλι, Πάτρα  τηλ.2610 643118  Δ/ντης: Δημήτριος Γιαννέλος)
ΤΟΜΕΑΣ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)
Διοίκησης και Οικονομίας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
 
1o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
(Α. Αναγν/πούλου 21, Εργατ. Κατοικ. Παραλίας Πατρών, τηλ.2610 522859 Δ/ντης: Ηλίας Ντεμίρης)
ΤΟΜΕΑΣ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)
Πληροφορικής Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Διοίκησης και Οικονομίας Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας Βοηθός Νοσηλευτή
 
1o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
(Τέρμα Εθνικής Αντίστασης, Κ. Αχαϊα, τηλ.26930 25687  Δ/ντης: Παναγιώτης Καράμπελας)
ΤΟΜΕΑΣ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)
Μηχανολογίας Τεχνικός Οχημάτων
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού  Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Διοίκησης και Οικονομίας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ
(Ξηρολιθίων, Αίγιο,  τηλ.26910 23917  Δ/ντης: Χαράλαμπος Παναγιωτακόπουλος)
ΤΟΜΕΑΣ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)
Μηχανολογίας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνικός Οχημάτων
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού  Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Διοίκησης και Οικονομίας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
(Ευσέβιου Κηπουργού, Καλάβρυτα,  τηλ.26920 23839  Δ/ντρια: Βασιλική Κάντζαρη)
ΤΟΜΕΑΣ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)
Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Διοίκησης και Οικονομίας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

Εσπερινά ΕΠΑΛ
 

3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ
(Αγ. Ιωάννη Πράτσικα 2, Πάτρα,  τηλ.2610 346887  Δ/ντης: Αθανάσιος Ρήγας)
ΤΟΜΕΑΣ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Γ ΚΑΙ Δ ΛΥΚΕΙΟΥ)
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Διοίκησης και Οικονομίας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
 
5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ
(Τέρμα Αγ. Σοφίας, Πάτρα,  τηλ.2610 436622  Δ/ντης: Βασίλειος Μιχαλόπουλος)
ΤΟΜΕΑΣ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Γ ΚΑΙ Δ ΛΥΚΕΙΟΥ)
Μηχανολογίας Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Εφαρμοσμένων Τεχνών Γραφικών Τεχνών
Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας Κομμωτικής Τέχνης
 
9ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ
(Γ. Σεφέρη 1, Κουκούλι, Πάτρα  τηλ. 2610 643109  Δ/ντης: Ανδρέας-Αριστοτέλης Ριζόπουλος)
ΤΟΜΕΑΣ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Γ ΚΑΙ Δ ΛΥΚΕΙΟΥ)
Μηχανολογίας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τεχνικός Οχημάτων
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Εφαρμοσμένων Τεχνών Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
 
2o ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ
(Ξηρολιθιά, Αίγιο,  τηλ.26910 25552  Δ/ντης: Γεώργιος Κάλπης)
ΤΟΜΕΑΣ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Γ ΚΑΙ Δ ΛΥΚΕΙΟΥ)
Μηχανολογίας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Διοίκησης και Οικονομίας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Ομάδα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αχαϊας 2018-2019

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.

Δημοσίευση της υπ’ αριθμ. Φ20/63868/Δ4 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄83) για το σχολικό έτος 2019-2020», καθώς και σχετικό Δελτίο Τύπου.

ΦΕΚ-Τομείς Ειδικότητες ΕΠΑΛ 2019-2020

Δελτίο Τύπου

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για την κατάρτιση μητρώου για τις ειδικές εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα με τη νέα διαδικασία εισαγωγής

ΕΞΕ – 58931 – 2019 – Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε

Υ Δ για ΣΕΕ και εκπαιδευτικούς για ΜΟΥΣΙΚΗ 2019