Αποστολή προκήρυξης εκδρομής

Σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία υποβολής αιτήματος για προκήρυξη εκδρομών μέσω της ιστοσελίδας μας δεν είναι διαθέσιμη λόγω εργασιών συντήρησης.

Για αποστολή προκήρυξης για εκδρομή, παρακαλώ αποστείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το αντίστοιχο pdf αρχείο της προκήρυξης στο e-mail της Διεύθυνσης.