Ευχές για τους υποψήφιους των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2013

Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν στις φετινές Πανελλήνιες Εξετάσεις δύναμη, ψυχραιμία και συγκέντρωση στην προσπάθεια αυτή. 

Θερμές ευχές για καλή επιτυχία και επιβράβευση των προσπαθειών σας, έχοντας πάντα κατά νου ότι η δοκιμασία αυτή αποτελεί μια σημαντική μάχη, αλλά όχι και την καθοριστική στον αγώνα της ζωής σας.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε.  ΑΧΑΪΑΣ

ΠΙΕΡΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Επανέκδοση Βεβαιώσεων Πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις ΤΠΕ

Αίτηση επανέκδοσης

Σύμφωνα με τα Αρ. Πρωτ. 52212/Γ7/ 16-04-2013 και  58111/Γ7/25-04-2013 έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., για την ταχεία διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, η επανέκδοση Βεβαιώσεων Πιστοποίησης δεξιοτήτων στις Τ.Π.Ε. Α Επιπέδου- Έργο ΙΙ (λόγω απώλειας τους), οι οποίες εκδόθηκαν κατά την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων από την ΕΥΕ/ΥΠΑΙΘΠΑ τα έτη 2007 και 2008 σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις (5450/19-6-2009 Γ.Γ. ΥΠ.Ε.Π.Θ., 5963/30-6-2009 Γ.Γ. ΥΠ.Ε.Π.Θ., 19010/15-12-2008 Γ.Γ. ΥΠ.Ε.Π.Θ), καθώς και Βεβαιώσεις Πιστοποίησης Β Επιπέδου και Βεβαιώσεις Πιστοποίησης Επιμορφωτών Β Επιπέδου,  θα πραγματοποιείται από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατόπιν αίτησης των εκπαιδευτικών.

 

Πληροφορίες: Αποστολοπούλου Δ.

Τηλ.: 2610465890

Διεύθυνση : Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου

26223 Πάτρα