Προκήρυξη για πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΠΕ 18.23 (Ναυτικών Μαθημάτων) ΔΔΕ Πειραιά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ