ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις Ελληνομάθειας (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 3, 13 παρ. 3 και 14 παρ. 10 του ν.1566/85/ΦΕΚ 167 τ. Α΄).

Οι αιτήσεις αποστέλλονται είτε μέσω των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης είτε απευθείας στην αρμόδια Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Α΄ της  Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘ (Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, τηλέφωνα επικοινωνίας 210 344 2395 και 210 344 3417).

Ανακοίνωση πινάκων μορίων των αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών ΔΔΕ Αχαΐας

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τυχόν ενστάσεων ορίζεται η 31/12/2014

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΑ

ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που κατέχουν τουλάχιστον το βαθμό Γ΄ και υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αχαΐας, διαθέτουν τα προβλεπόμενα σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/10-9-2014) προσόντα και επιθυμούν να ορισθούν μέλη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Αχαΐας, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, μέχρι 19-12-2014.

Περισσότερες πληροφορίες στα συννημμένα.