Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Υποδ/ντών σχολ. μονάδων και υπευθύνων τομέων ΕΚ (ανακοινοποίηση)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ανακ)