ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

alt

Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αχαΐας και η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας σας προσκαλούν στη Διημερίδα “Διαχείριση Επειγόντων και Ειδικών Περιστατικών σε Σχολικές Μονάδες”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, στον συνεδριακό χώρο “Αγορά Αργύρη” στις 17 & 18 Οκτωβρίου 2015.

Πρόγραμμα        Πρόγραμμα (συνέχεια)

alt