Υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη ΕΕΠ και ΕΒΠ αναπληρωτών και ωρομισθίων Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

Αιτήσεις υποβάλλονται από τη Δευτέρα 24/4/2017 μέχρι και την Παρασκευή 28/4/2017 σύμφωνα με παρ. 3 του αρχείου “Οδηγίες”

ΦΕΚ – Πρόσκληση

Οδηγίες

αίτηση ΕΒΠ

αίτηση ΙΕΠ

αίτηση ΕΕΠ