Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  (ανακ.)

Αίτηση υποψηφίων Δ/ντών -ντριών (ανακ.)

Πίνακας σχολείων

Υπεύθυνη Δήλωση

Νόμος

Εγκύκλιος

Υπουργική Απόφαση

Πίνακες οργανικών κενών – υπεραριθμιών σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας ΚΑΙ πρόσκληση υποβολής δήλωσης Υπεραρίθμων

Διαβιβαστικό

Πίνακας ανακ. ( 1. υπεραριθμία ΠΕ02 στο 18ο Γ/σιο

                         2. υπεραριθμία ΠΕ06 στο 5ο Γ/σιο  )