Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  (ανακ.)

Αίτηση υποψηφίων Δ/ντών -ντριών (ανακ.)

Πίνακας σχολείων

Υπεύθυνη Δήλωση

Νόμος

Εγκύκλιος

Υπουργική Απόφαση