Η Μαθητεία στην 5η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ 2018

Η Μαθητεία στην 5η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ 2018