Υποβολή δικαιολογητικών αναπληρωτών

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις αναπληρωτών που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, “Οι υποψήφιοι για τους οποίους τα πεδία της καρτέλας «Σπουδές/Προσόντα» δεν είναι συμπληρωμένα ή χρήζουν επικαιροποίησης (βάσει σχετικού μηνύματος που εμφανίζεται στο φάκελο), υποχρεούνται να προσκομίσουν τα βασικά δικαιολογητικά ένταξής τους σε εκπαιδευτικό κλάδο σε μια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, προκειμένου αυτή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες καταχώρισης στο ΟΠΣΥΔ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, χρησιμοποιήστε την φόρμα προτεραιότητας για ραντεβού.
Υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται όσο διαρκούν οι αιτήσεις δηλαδή από 13/4/2018 ως 30/04/2018.

Δείτε τις Υπουργικές Αποφάσεις (ΥΠΠΕΘ) εδώ.

Εγκύκλιος ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εγκύκλιος ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Εγκύκλιος ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Φόρμα ραντεβού

ΚΠγ Μαΐου 2018 – Αιτήσεις επιτηρητών

Οι ενδιαφερόμενοι-ες για επιτήρηση στο διαγωνισμό Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθεί στις 19 & 20 Μαΐου2018, να υποβάλλουν την αίτηση στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου) ή να την αποστείλουν με fax (2610-465860) / mail   (mail@dide.ach.sch.gr) μέχρι την Παρασκευή 20-04-2018 και ώρα 14:00.

Αίτηση

Μερική ανάκληση και Επαναπροκήρυξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄) της υπ΄αρ. πρωτ. 9746/Γ1/19.01.2018 (ΑΔΑ: ΨΖΗΨ4653ΠΣ-25Υ) Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

Επαναπροκήρυξη

Παρουσίαση Μαθητείας

Παρουσίαση των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του
«Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας»

Παρουσίαση των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας»  έγινε την Τετάρτη 28/03/2018 στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου των Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών (ΣΕΒΙΠΑ) από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας (ΔΔΕ Αχαΐας).