Πρόγραμμα προσέλευσης υποψηφίων Υπεύθυνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της ΔΔΕ Αχαϊας σε συνέντευξη

Πρόγραμμα