Παρουσίαση υλοποίησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας

Πρόσκληση

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στo πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

«Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ»

του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020,

προσκαλεί τους υπεύθυνους της μαθητείας της ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας, τους υπεύθυνους μαθητείας των ΔΔΕ Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας και Ζακύνθου, τους Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. καθώς και τους εκπαιδευτικούς της ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας και της ΔΔΕ Ζακύνθου που υλοποιούν τμήματα μαθητείας της Γ’ Φάσης Υλοποίησης,

στην ημερίδα που διοργανώνει για το Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας

την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 στην Πάτρα στην Αίθουσα Εκδηλώσεων (πρώην ΕΛΚΕΠΑ) Ακτή Δυμαίων & Δημητρίου Υψηλάντου

και ώρα 09:00 – 15:00 με θέμα:

«Παρουσίαση υλοποίησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας στην Π.Δ.Ε Δυτ. Ελλάδας»