ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

Διαβιβαστικό

Πίνακας ΦΑΣΧΑ