Τροποποίηση της Υπ. Αριθμ. 3266/01-03-2019 απόφασης για Απόσπαση Εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και Τοποθέτησή τους στο Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ως Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Απόφαση