Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2019

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΤ ΕΚΠ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ_2019

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΕ ΕΠΑΛ-2019

Τροποποίηση της Υπ. Αριθμ. 3266/01-03-2019 απόφασης για Απόσπαση Εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και Τοποθέτησή τους στο Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ως Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Απόφαση

Τροποποίηση της Υπ. Αριθμ. 3734/08-03-2019 απόφασης για Απόσπαση Εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε) Αχαΐας και Τοποθέτησή τους στα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Πατρών και Αιγίου, ως Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Απόφαση

Τροποποίηση της Υπ. Αριθμ. 3706/08-03-2019 απόφασης για Απόσπαση Εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε) Αχαΐας και Τοποθέτησή τους στο Τμήμα Εκπαιδευτικών θεμάτων ως Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) ως προς τη λήξη της θητείας με βάση την υπ. Αριθμ. 10378/ΓΔ4/23-01-2019 διευκρινιστική Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ

Απόφαση