Τροποποίηση της Υπ. Αριθμ. 3706/08-03-2019 απόφασης για Απόσπαση Εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε) Αχαΐας και Τοποθέτησή τους στο Τμήμα Εκπαιδευτικών θεμάτων ως Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) ως προς τη λήξη της θητείας με βάση την υπ. Αριθμ. 10378/ΓΔ4/23-01-2019 διευκρινιστική Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ

Απόφαση