Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την Εγγραφή στο ΕΡΓΑΝΗ των Φοιτητών/τριών που πηγαίνουν για Πρακτική Άσκηση στα Σχολεία

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας (δυο όψεις).
 2. Συμφωνητικό για πρακτική άσκηση μεταξύ του Πανεπιστημίου και του Σχολείου, υπογεγραμμένο και από τους τρεις:
  • Επιστημονικό υπεύθυνο του τμήματος,
  • Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και
  • Ασκούμενου φοιτητή / φοιτήτριας.
 3. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου για την πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών.
 4. ΑΦΜ.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εάν είναι έγγαμος/έγγαμη.

Οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου με Αμοιβή

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα παρακάτω έγγραφα, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση ‘Αδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου με αμοιβή.

Οδηγίες

Υπόδειγμα Αίτησης

Εγκύκλιος

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. έτους 2021

210326YA_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΕΣΥ-ΣΜΕΑΕ 2021_6ΘΙ346ΜΤΛΗ-ΦΒΜ

210326Υ.Α. ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2021_94Δ946ΜΤΛΗ-Ξ4Κ

210326ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 2021_618Ω46ΜΤΛΗ-ΛΡΠ

210326ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 2021_ΨΝΡΖ46ΜΤΛΗ-5Ξ2

210326ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΜΟΥΣΙΚΑ_2021_ΩΥΦΧ46ΜΤΛΗ-ΡΧ1

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή της Αίτησης –Δήλωσης των αποφοίτων, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως ανακοινώθηκε σε σχετικό Δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε σήμερα  στον επίσημο ιστότοπο του ΥΠΑΙΘ, παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 30 Μαρτίου η προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης –Δήλωσης των αποφοίτων, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021, καθώς και για τη συμπλήρωση της ήδη υποβληθείσας Αίτησης-Δήλωσης μαθητών.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων

Τροποποίηση του τρόπου εξέτασης του μουσικού μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» ειδικά για τις Πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021.

210319ΕΞΕ – 31222 – 2021 – Τροποποίηση του τρόπου εξέτασης του μουσικού μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση»