Σχολεία

Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών Β’ φάσης

– ΑΠΟΦΑΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_MNAE_ΜΕ_ΑΔΑ_626Η46ΜΤΛΗ-9ΥΑ
– 97ΟΣ46ΜΤΛΗ-813_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΜΝΑΕ
– ΨΝΚΗ46ΜΤΛΗ-4ΚΒ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΕΠ Β΄ΦΑΣΗΣ
– ΑΠ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ
– ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΑΕ

Ορισμός προσωρινών αναπληρωτών διευθυντών σχ. μονάδων ΔΔΕ Αχαΐας

Ορισμός Προσωρινών Αναπληρωτών Διευθυντών Σχολικών μονάδων αρμοδιότητας ΔΔΕ Αχαΐας
ΤΕΛΙΚΟ_AΠΟΦΑΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ_ΔΝΤΗ_ΓΕΛ_ΔΑΦΝΗΣ
ΤΕΛΙΚΟ_ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_AΠΟΦΑΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ_ΔΝΤΡΙΑΣ_ΕΝΕΓΥΛ_ΑΙΓΙΟΥ
ΤΕΛΙΚΟ_2_ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝ_AΠΟΦΑΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ_ΔΝΤΩΝ_ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ_2021
ΤΕΛΙΚΟ_AΠΟΦΑΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ_ΔΝΤΡΙΑ_10ο_ΓΕΛ_signed
ΤΕΛΙΚΟ_ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_AΠΟΦΑΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ_ΔΝΤΗ_ΕΕΕΕΚ_ΑΙΓΙΟΥ