Ενημέρωση ΠΥΣΔΕ

Μετά τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων επί των τοποθετήσεων των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, δεν προκύπτει μεταβολή στον πίνακα των οργανικών κενών Γενικής Παιδείας και ως εκ τούτου, παραμένει               σε ισχύ ο πίνακας οργανικών κενών γενικής παιδείας όπως επικαιροποιήθηκε με την πράξη 19/10-6-2022 του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας στις 10/06/2022.