Προκήρυξη – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) Αχαΐας

ΨΠ9546ΜΤΛΗ-1Φ6 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΡΟ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 2022_signed
Ν 4823 2021
fek-b-6141-3-12-2022
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΜ