Τροποποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

– Διαβίβαση Τροποποίησης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
– Τροποποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος_ΨΚΦΒ46ΜΤΛΗ-ΕΦ0

Απόφαση τροποποίησης της Προκήρυξης–Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών και Διευθυντριών Σχ. Μον. και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας

– Απόφαση τροποποίησης της Προκήρυξης–Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Δ.Δ.Ε. Αχαΐας_953Ι46ΜΤΛΗ-Ε9Τ