Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

ΕΞΕ – 9825 – 2024 – Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδ έτους 2024-2