Αναπληρωτές

Έντυπα για την πρόσληψη των αναπληρωτών

– Ατομικά στοιχεία για καταχώρηση στη μισθοδοσία Εργάνη / ‘Εντυπο_Ε3
– Δελτίο απογραφής αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης
– Δελτίο απογραφής αναπληρωτών ΣΜΕΑΕ
– Δελτίο απογραφής αναπληρωτών Γενικής Παιδείας
– μόνο για ΕΕΠ-ΕΒΠ : Αίτηση αναγνώρισης-συνάφειας ΜΤΧ-ΔΙΔ
– μόνο για ΕΕΠ-ΕΒΠ : Αίτηση αναγνώρισης-προϋπηρεσίας αναπληρωτή
– ΥΔ αναπληρωτών 2023-2024
– Αίτηση αναγνώρισης της συνάφειας του Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Εκπαιδευτικών
– Αίτηση αναγνώρισης της προϋπηρεσίας για Μισθολογική Κατάταξη Εκπαιδευτικών
– Αίτηση για μείωση ωραρίου εκπαιδευτικών

Απόφαση Τροποποίησης Τοποθέτησης/Διάθεσης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΔΕ

2η Απόφαση τροποποίησης τοποθέτησης ή και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που ισχύει από 25-09-2023

2H ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔΕ 62Μ046ΝΚΠΔ-Μ9Α