Αναπληρωτές

Εγκύκλιος Έναρξης Προγράμματος & Πίνακας Αιτήσεων Εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων Γ’ Λυκείου – ΕΔΕΜ 2023-2024

Θα ακολουθήσει νέα ανάρτηση σχετικά με την τοποθέτηση των επιλεγέντων/επιλεχθεισών εκπαιδευτικών.

ΕΞΕ – 146649 – 2023 – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΕΔΕΜ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΕΔΕΜ 2023-24_ΟΠΣΥΔ
ΣΥΝ2_ΚΑΤ_ΚΛΑΔΩΝ_ΩΡΩΝ_ΕΔΕΜ_ 2023_24
ΣΥΝ1_ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘ_ΕΔΕΜ_2023_24

Εγκύκλιος Έναρξης & Πίνακας αιτήσεων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίων 2023-2024

Θα ακολουθήσει νέα ανάρτηση σχετικά με την τοποθέτηση των επιλεγέντων/επιλεχθεισών εκπαιδευτικών.

ΣΥΝ2_ΚΑΤ_ΚΛΑΔΩΝ_ΩΡΩΝ_ΕΝ_Δ_2023_24
ΣΥΝ1_ΔΗΛΩΣΗ_ΤΟΠΟΘ_ΕΝ_Δ_2023_24
ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ_ΟΠΣΥΔ
146621_Εγκ έναρξης ΕΝ_Δ_23_24_Ψ4ΗΚ46ΝΚΠΔ-ΕΦΘ

Διαβίβαση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ σχολικού έτους 2023-2024

143634_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ_Δ_23_ΨΓ6346ΝΚΠΔ-Η3Μ
FEK-2023-Tefxos B-05999-downloaded -30_10_2023
ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΚΠ_ΕΝ_Δ_2023_24
ΦΕΚ Β 6056_23_ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΥΑ_ΕΝΙΣΧ ΔΙΔ

Αποφάσεις Τοποθέτησης Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΣΜΕΑΕ 6Τ8946ΝΚΠΔ-ΤΟΛ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘ-ΔΙΑΘ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 9Η7546ΝΚΠΔ-53Γ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΒΠ_ΣΜΕΑ ΑΠ21377 ΨΚ9Ρ46ΝΚΠΔ-ΩΦΩ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ ΣΜΕΑΕ ΑΠ21376 9Χ7846ΝΚΠΔ-0Ξ1

Αποφάσεις Τοποθέτησης – Διάθεσης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΔΕ Γ ΦΑΣΗΣ 6ΑΔ146ΝΚΠΔ-ΠΒΩ
ΑΠΟΦΑΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_MNAE_2023-24_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_01-12-2023_60Ζ046ΝΚΠΔ-ΟΕΞ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΖΕΠ

Απόφαση τοποθέτησης – διάθεσης αναπληρωτών/ΕΕΠ κλ. ΠΕ23 – Ψυχολόγων, της πράξης: «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_MNAE_2023-24_ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ_17-11-2023_99ΕΗ46ΝΚΠΔ-298