Ανακοινώσεις ΠΥΣΔΕ

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ και Αιτούντων Απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ ΠΡΑΞΗ 30/31-8-23

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ και Αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ από Πέμπτη 31/08/2023 μέχρι Παρασκευή 01/09/2023 και ώρα 14:00

Τοποθ. εκπ αποσπασ. απο άλλα ΠΥΣΔΕ και αποσπ. εντος ΠΥΣΔΕ ΠΡ30

Τοποθετήσεις Αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ και Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ ΠΡΑΞΗ29/30-8-23

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ και Αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ από Τετάρτη 30/08/2023 μέχρι Παρασκευή 01/09/2023 και ώρα 10 π.μ.

Τοποθ. εκπ αποσπασ. απο άλλα ΠΥΣΔΕ και αποσπ. εντος ΠΥΣΔΕ ΠΡ29

Εισήγηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στη ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ & ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 28/28-08-2023

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στη ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ & ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ, από Δευτέρα 28/08/2023 μέχρι Τετάρτη 30/08/2023 και ώρα 14.00 μ.μ.

230828_Εισηγ. τοποθ.ΕΑΕ_Διαθ.ΠΥΣΔΕ & Νεοδιορ.ΠΡ28_28.08.23_ΑΝΑΡΤ

Ανάρτηση Αναπροσαρμοσμένου Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, κατόπιν επαναπροκήρυξης, μετά από ενστάσεις και Πρόσκληση σε Συνέντευξη-Πρόγραμμα συνεντεύξεων

13707_ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ _ΤΕΛΙΚΟ.s

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_signed

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ_ΤΡΙΤΗ_ 29-08-2023

Εισήγηση Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ, ειδικότητες ΠΕ04 & ΠΕ81-ΠΕ82-ΠΕ83-ΠΕ87-ΠΕ88-ΠΕ89

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων των διάθεση ΠΥΣΔΕ ειδικ. ΠΕ04 & ΠΕ81-ΠΕ82-ΠΕ83-ΠΕ87-ΠΕ88-ΠΕ89, από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/08/2023 μέχρι ΔΕΥΤΕΡΑ 28/08/2023 και ώρα 14μ.μ.

Εισηγ. τοποθ. εκπ διάθεση ΠΥΣΔΕ ΠΡ27 24.08.23

Εισήγηση Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ, ειδικότητες ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ86

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων των διάθεση ΠΥΣΔΕ ειδικ. ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80 και ΠΕ86 από ΤΕΤΑΡΤΗ 23/08/2023 μέχρι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/08/2023 και ώρα 11π.μ.

– Εισήγηση Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ_26/23.08.23

Ανάρτηση Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, κατόπιν επαναπροκήρυξης

EKTYPVSH – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
EKTYPVSH – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
13537_ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ _ΤΕΛΙΚΟ

Εισήγηση Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών Λειτ. Υπερ. και Διάθεση ΠΥΣΔΕ ειδικότητες ΠΕ01 ΠΕ02 ΠΕ03

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων των διάθεση ΠΥΣΔΕ ειδικ. ΠΕ01 – ΠΕ02 – ΠΕ03  από Τρίτη 22/08/2023 μέχρι Πέμπτη 24/08/2023 και ώρα 11π.μ

Εισηγ. τοποθέτ. λειτ. υπερ. – διάθεση ΠΥΣΔΕ ΠΕ01-02-03 ΠΡ 25 21.08.23

Εισήγηση τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2023 (χωρίς αίτηση άρσης υπεραριθμίας)

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων των λειτουργικά υπεράριθμων (χωρίς αίτηση δήλωσης σχολείων) από Παρασκευή 18/08/2023 μέχρι Τρίτη 22/08/2023 και ώρα 11π.μ.

Εισηγ. τοποθέτ. λειτουργ. υπεριθμ. χωρίς αιτ. ΠΡΑΞΗ 24 18.08.23