Ανακοινώσεις ΠΥΣΔΕ

Μόρια αιτούντων απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ 2021-2022

Στο συνημμένο πίνακα θα βρείτε τα μόρια των αιτούντων απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών για τοποθέτηση, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Πίνακας μορίων αιτούντων απόσπασης 2021

Ενστάσεις επί του πίνακα μπορούν να γίνονται με αίτηση προς το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας μέχρι την Παρασκευή 27-08-2021 και ώρα 12.00μμ, μέσω email στο mail@dide.ach.sch.gr

Πρόσκληση για Υποβολή δήλωσης σχολείων για Λειτουργική τοποθέτηση 2021-2022 εκπαιδευτικών: α) Όσων κατείχαν οργανική θέση σε ΚΕΣΥ, η οποία σε εφαρμογή του ν.4823/2021 καταργήθηκε (περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.4547/2018), β) Λειτουργικά υπεράριθμων, γ) ευρισκόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, δ) Μεταταγμένων, ε) Νεοδιόριστων

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί , όπως υποβάλουν δήλωση σχολείων για Λειτουργική τοποθέτηση 2021-2022, σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους και σύμφωνα και με τις οδηγίες που ακολουθούν.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή 20-08-2021 έως
και την Τρίτη 24-08-2021 και ώρα 10:00 το αργότερο
.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΟΔΗΓΙΕΣ

Ενδεικτικά λειτουργικά κενά (xls)   (ανακ.)

Αιτήσεις μπορείτε να κάνετε εδώ.

Πρόσκληση Υποβολής Δήλωσης προτίμησης σχολείων αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2020 – 2021, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν παρακάτω, από την Παρασκευή 20-08-2021 μέχρι και την Τρίτη 24-08-2021 και ώρα 10:00 το πρωί, το αργότερο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενδεικτικά λειτουργικά κενά (xls)

Αιτήσεις μπορείτε να κάνετε εδώ.

[Σημαντικό] Ανακοίνωση ΔΔΕ Αχαΐας – Άμεση έναρξη της διαδικασίας τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2021 – 2022

Ενημερώνουμε τους  εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας της ΔΔΕ Αχαΐας :

  • Που κατείχαν οργανική θέση σε ΚΕΣΥ, η οποία σε εφαρμογή του ν.4823/2021 καταργήθηκε (περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.4547/2018)
  • Οργανικά ανήκοντες – λειτουργικά υπεράριθμους
  • Ευρισκόμενους στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας
  • Μεταταγμένους
  • Νεοδιόριστους
  • Αποσπασμένους από Άλλα ΠΥΣΔΕ
  • Αιτούντες απόσπαση Εντός ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

ότι η διαδικασία των τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά θα ξεκινήσει άμεσα, με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021 και ώρα 17:00.

Περισσότερα

Δυνατότητα Υποβολής Αίτησης Απόσπασης ΕΝΤΟΣ του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας σε σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης) για το διδακτικό έτος 2021-2022 για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας που διορίστηκαν με το ΦΕΚ αρ. 1289/Γ’/19-08-2020.

Ενημερώνουμε τους Μόνιμους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας που διορίστηκαν με το ΦΕΚ αρ. 1289/Γ’/19-08-2020 και οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης) ΕΝΤΟΣ του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2021 – 2022, ότι δύνανται, εφ όσον το επιθυμούν, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την επισυναπτόμενη αίτηση, επισυνάπτοντας και τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά [σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που περιλαμβάνονταν στη Φ.32.2./8509/29.06.2021 «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Απόσπασης ΕΝΤΟΣ του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας σε σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης) για το διδακτικό έτος 2021-2022»], από Δευτέρα 26-07-2021 μέχρι και την Πέμπτη 29-07-2021 και ώρα 11:00 π.μ. το αργότερο.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Αποσπάσεων Μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ εντός της ίδιας Περιοχής Μετάθεσης

Πρόσκληση_Υποβολής_Αιτ_Απόσπασης_Μελών_ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ εντός περιοχής_2021
Ενδεικτικά_Λειτουργικά_κενά_2021-2022_ΕΕΠ-ΕΒΠ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΕΝΤΟΣ _2021-2022

Αναμορφωμένος Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Διευθυντών/τριών 3ου Γυμνασίου Αιγίου

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ_ΑΝΑΜ.ΠΡΟΣΩΡ._ΑΞΙΟΛ-ΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_3ο_ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ_ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ_3ο_ΓΣΙΟ_ΑΙΓΙΟΥ